Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2012

sttropez
9403 176c
Reposted fromrezubian rezubian

August 25 2012

sttropez
ile jeszcze możesz dać od siebie nim zabijesz wszystko w sercu'
— Marysia Starosta
sttropez
Ola wróciła, pośmiałyśmy się, pogadałyśmy. 
Kilka dni i wracamy do szarości. 
May jeszcze chwile żeby korzystać.
sttropez
6392 d6e5
Reposted fromDamnjan Damnjan

August 24 2012

sttropez
wdech i kurwa wydech.
— Sokół
Reposted bysososo sososo
sttropez
Więc chodzę z uśmiechem na mordzie jak pajac. :)
— sokół
Reposted byanna-klara anna-klara
sttropez
4378 ac43
Reposted frommanka manka
sttropez
4531 e96c
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

August 19 2012

sttropez
8056 5ff0
Reposted fromemankoadi emankoadi
sttropez
8498 6426
Reposted fromemankoadi emankoadi
sttropez
sttropez
sttropez
1465 508c
Reposted fromemankoadi emankoadi
sttropez
jakbym miał przebiec Ziemię prędzej bym umarł , a tak po raz ósmy krece tego skuna ♥
— Adam Ostrowski
Reposted fromhardtoloveme hardtoloveme

August 18 2012

sttropez
We run into each other and it's like we don't even speak the same language 
— MacMiller
sttropez
So you can leave a message at the beep
— MacMiller
sttropez
14 pojebanych dni. 
sttropez
2316 5c45
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
sttropez
2478 7d2b
ARRR.
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
sttropez
8892 a388
Reposted fromlittleboyfucker littleboyfucker viaSobollek Sobollek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl